Category: Da Dầu 🥥

Da dầu (oily skin) được sử dụng để mô tả một loại da với việc tiết bã nhờn tăng cao. Tiết bã nhờn quá mức này được gọi là seborrhea 🥥